DAN Grading Results

Results of the Dan Grading conductedon 15 December 2022.

Congratulations to the following members:

Shodan:

  • Mak Yu Kit, Xavier
  • Maxime Pacan
  • Urich Lau Wai Yuen
  • Sy Eric Hong

Nidan:

  • Ryan Tan Li Wei

Sandan:

  • Joao Batista Evangelista Neto
  • Fong Chun Cheong